Autoservis S+K | Pneuservis

Autoservis S+K | Pneuservis

Autoservis S+K | Pneuservis
Autoservis S+K | Pneuservis - Auto Obrázek

POSKYTUJEME VŠECHNY SERVISNÍ SLUŽBY:

  • MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PNEUMATIK Z AUTA A NA AUTO
  • HUŠTĚNÍ PNEUMATIK I INERTNÍM PLYNEM
  • OPRAVY LEPENÍM A VPICHEM
  • VYVÁŽENÍ KOL
  • PŘEZOUVÁNÍ PNEUMATIK
  • ROVNÁNÍ A OPRAVY ALU DISKŮ
  • PRODEJ LITÝCH KOL A PLECHOVÝCH DISKŮ, PNEU (NA OBJEDNÁVKU)
  • ČIŠTĚNÍ A NATÍRÁNÍ DISKŮ
  • OPRAVY PRŮŘEZŮ
  • VÝMĚNA DISKOVÝCH ŠROUBŮ, OPRAVA STRŽENÝCH ZÁVITŮ

 


 

Výňatek ze změn v zákoně o silniční dopravě k 1. 8. 2011 týkající se používání zimních pneumatik.

§ 40a
Provoz vozidel v zimním období
(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud
1. se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
2. lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik 18a), a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí18a).
______________
18a) § 21 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poslední Aktualizace:
CZIN.eu